11 Süleyman’ın bağı vardı Baal-Hamon’da,
Kiraya verdi bağını;
Her biri bin gümüş öderdi ürünü için.
İncil — Yeni Çeviri 2009