Kızın Arkadaşları

7 Sevgiyi engin sular söndüremez,
Irmaklar süpürüp götüremez.
İnsan varını yoğunu sevgi uğruna verse bile,
Yine de hor görülür!
Kızın Arkadaşları
İncil — Yeni Çeviri 2009