Sürgündekilerin Yeruşalim’e Dönüşü

5 Sürgündekilerin Yeruşalim’e Dönüşü Böylece Yahuda ve Benyamin oymaklarının boy başları, kâhinler, Levililer ve ruhları Tanrı tarafından harekete geçirilen herkes, RAB’bin Yeruşalim’deki Tapınağı’nı yeniden yapmak için gidiş hazırlıklarına girişti.
İncil — Yeni Çeviri 2009