Sürgünden Dönenlerin Listesi

21 Sürgünden Dönenlerin Listesi Babil Kralı Nebukadnessar’ın Babil’e sürgün ettiği insanlar yaşadıkları ilden Yeruşalim ve Yahuda’daki kendi kentlerine döndü.
İncil — Yeni Çeviri 2009