2 Bunlar Zerubbabil, Yeşu, Nehemya, Seraya, Reelaya, Mordekay, Bilşan, Mispar, Bigvay, Rehum ve Baana’nın önderliğinde geldiler.
Sürgünden dönen İsrailliler’in sayıları şöyleydi:
İncil — Yeni Çeviri 2009