25 Kiryat-Yearimliler, Kefiralılar ve Beerotlular: 743
İncil — Yeni Çeviri 2009