31 Öbür Elam Kenti’nden olanlar: 1254
İncil — Yeni Çeviri 2009