44 Kerosoğulları, Siahaoğulları, Padonoğulları,
İncil — Yeni Çeviri 2009