46 Hagavoğulları, Şalmayoğulları, Hananoğulları,
İncil — Yeni Çeviri 2009