48 Resinoğulları, Nekodaoğulları, Gazzamoğulları,
İncil — Yeni Çeviri 2009