50 Asnaoğulları, Meunimoğulları, Nefusimoğulları,
İncil — Yeni Çeviri 2009