51 Bakbukoğulları, Hakufaoğulları, Harhuroğulları,
İncil — Yeni Çeviri 2009