55 Süleyman’ın kullarının soyu:
Sotayoğulları, Hassoferetoğulları, Perudaoğulları,
İncil — Yeni Çeviri 2009