56 Yalaoğulları, Darkonoğulları, Giddeloğulları,
İncil — Yeni Çeviri 2009