57 Şefatyaoğulları, Hattiloğulları,
Pokeret-Hassevayimoğulları, Amioğulları.
İncil — Yeni Çeviri 2009