58 Tapınak görevlileriyle Süleyman’ın kullarının soyundan olanlar: 392.
İncil — Yeni Çeviri 2009