Yeruşalim’in Yeniden Kuruluşuna Karşı Engeller

6 Yeruşalim’in Yeniden Kuruluşuna Karşı Engeller Ahaşveroş’un krallığının başlangıcında, Yahudalılar’ın düşmanları Yahuda ve Yeruşalim’de yaşayanları suçlayan bir belge düzenlediler.
İncil — Yeni Çeviri 2009