11 Bevayoğulları’ndan Bevay oğlu Zekeriya ve onunla birlikte 28 erkek.
İncil — Yeni Çeviri 2009