14 Bigvayoğulları’ndan Utay, Zakkur ve onlarla birlikte 70 erkek.

İncil — Yeni Çeviri 2009