34 Her şey sayıldı, tartıldı; tartılanların tümü anında kayda geçirildi.
İncil — Yeni Çeviri 2009