5 Yahaziel oğlu Şekanya’nın oğullarından 300 erkek.
İncil — Yeni Çeviri 2009