9 Yoavoğulları’ndan Yehiel oğlu Ovadya ve onunla birlikte 218 erkek.
İncil — Yeni Çeviri 2009