21 Herkes kendi işini düşünüyor, Mesih İsa’nınkini değil.
İncil — Yeni Çeviri 2009