5 Uysallığınız bütün insanlarca bilinsin. Rab’bin gelişi yakındır.
İncil — Yeni Çeviri 2009