21 Sonra Suriye ve Kilikya bölgelerine gittim.
İncil — Yeni Çeviri 2009