27 Vaftizde Mesih’le birleşenlerinizin hepsi Mesih’i giyindi.
İncil — Yeni Çeviri 2009