18 Ruh’un yönetimindeyseniz, Yasa’ya bağımlı değilsiniz.
İncil — Yeni Çeviri 2009