8 Buna kanmanız sizi çağıranın isteği değildir.
İncil — Yeni Çeviri 2009