13 Halkların bütün emeklerinin yanması,
Ulusların bütün çabalarının boşa gitmesi
Her Şeye Egemen RAB’bin işi değil mi?
İncil — Yeni Çeviri 2009