14 Çünkü sular denizi nasıl dolduruyorsa,
Dünya da RAB’bin yüceliğinin bilgisiyle dolacak.
İncil — Yeni Çeviri 2009