Tapınağı Yeniden Kurmak için Çağrı

11 Tapınağı Yeniden Kurmak için Çağrı Kral Darius’un krallığının ikinci yılında, altıncı ayın birinci günü RAB Peygamber Hagay aracılığıyla Şealtiel’in torunu Yahuda Valisi Zerubbabil ve Yehosadak oğlu Başkâhin Yeşu’ya seslendi:
İncil — Yeni Çeviri 2009