10 İşte bunun içindir ki, gök çiyini, toprak ürününü sizden esirgiyor.
İncil — Yeni Çeviri 2009