Halk Çağrıya Kulak Veriyor

12 Halk Çağrıya Kulak Veriyor Şealtiel’in torunu Zerubbabil, Yehosadak oğlu Başkâhin Yeşu ve sürgünden dönen halkın tümü Tanrıları RAB’bin sözüne, O’nun tarafından gönderilen Peygamber Hagay’ın sözlerine kulak verdiler. Halk RAB’den korktu.
İncil — Yeni Çeviri 2009