16 Sonra şöyle dedi:
“Bir eşeğin çene kemiğiyle,
İki eşek yığını yaptım,
Eşeğin çene kemiğiyle bin kişiyi öldürdüm.”
İncil — Yeni Çeviri 2009