24 Halk Şimşon’u görünce kendi ilahlarını övmeye başladı.
“İlahımız ülkemizi yakıp yıkan,
Birçoğumuzu öldüren
Düşmanımızı elimize teslim etti” diyorlardı.
İncil — Yeni Çeviri 2009