20 Böylece Benyaminoğulları’na, “Gidip bağlarda gizlenin” diye öğüt verdiler,
İncil — Yeni Çeviri 2009