Gidyon Midyanlılar’ı Yeniyor

71 Gidyon Midyanlılar’ı Yeniyor Yerubbaal –Gidyon– ile yanındaki halk erkenden kalkıp Harot Pınarı’nın başında ordugah kurdular. Midyanlılar’ın ordugahıysa onların kuzeyinde, More Tepesi’nin yanındaki vadideydi.
İncil — Yeni Çeviri 2009