11 Midyanlılar’ın söylediklerine kulak kabart. O zaman ordugahlarına saldırmaya cesaret bulursun.”
Böylece Gidyon uşağı Pura ile ordugahın yanına kadar sokuldu.
İncil — Yeni Çeviri 2009