13 Yoaş oğlu Gidyon Heres Geçidi yoluyla savaştan döndü.
İncil — Yeni Çeviri 2009