18 Sonra Zevah ile Salmunna’ya, “Tavor’da öldürdükleriniz nasıl adamlardı?” diye sordu.
“Tıpkı senin gibiydiler, hepsi kral oğullarına benziyordu” yanıtını verdiler.
İncil — Yeni Çeviri 2009