14 Yine de tapınağın hizmeti ve orada yapılacak bütün işler için onları görevlendireceğim.
İncil — Yeni Çeviri 2009