19 İsrail’in her oymağından kentte çalışanlar toprağı işleyecekler.
İncil — Yeni Çeviri 2009