2 “Aşer’e bir pay verilecek; sınırı Dan’ın doğudan batıya uzanan sınırına bitişik olacak.
İncil — Yeni Çeviri 2009