23 “Geri kalan oymaklara düşen pay şöyle: Benyamin’e bir pay verilecek; sınırı doğudan batıya uzanacak.
İncil — Yeni Çeviri 2009