24 “Şimon’a bir pay verilecek; sınırı Benyamin’in doğudan batıya uzanan sınırına bitişik olacak.
İncil — Yeni Çeviri 2009