26 “Zevulun’a bir pay verilecek; sınırı İssakar’ın doğudan batıya uzanan sınırına bitişik olacak.
İncil — Yeni Çeviri 2009