3 “Naftali’ye bir pay verilecek; sınırı Aşer’in doğudan batıya uzanan sınırına bitişik olacak.
İncil — Yeni Çeviri 2009