Yeruşalim’in Kapıları

30-31 Yeruşalim’in Kapıları “Kentin çıkış kapıları şunlar olacak: 4 500 arşın uzunluktaki kuzey yanında üç kapı olacak. Kentin kapılarına İsrail oymaklarının adları verilecek. Kuzeyde Ruben Kapısı, Yahuda Kapısı, Levi Kapısı olacak.
İncil — Yeni Çeviri 2009