5 “Efrayim’e bir pay verilecek; sınırı Manaşşe’nin doğudan batıya uzanan sınırına bitişik olacak.
İncil — Yeni Çeviri 2009