7 “Yahuda’ya bir pay verilecek; sınırı Ruben’in doğudan batıya uzanan sınırına bitişik olacak.
İncil — Yeni Çeviri 2009